Số ký hiệu 26-GM-HĐND
Trích yếu Mời dự Kỳ họp thứ mười sáu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lĩnh vực Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản huyện
Người ký
Ngày ban hành 02/07/2024
Ngày có hiệu lực 02/07/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Mời dự Kỳ họp thứ mười sáu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu: 26-GM-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 02/07/2024

Văn bản liên quan