Số ký hiệu 93/VHTT
Trích yếu Thông tin, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (tháng 5)
Lĩnh vực Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản huyện
Người ký
Ngày ban hành 27/05/2024
Ngày có hiệu lực 27/05/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tin, tuyên truyền văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (tháng 5)
Số ký hiệu: 93/VHTT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/05/2024

Văn bản liên quan