Số ký hiệu 397/GM-UBND
Trích yếu Mời làm việc với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)
Lĩnh vực Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản hành chính
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày có hiệu lực 22/08/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Mời làm việc với Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)
Số ký hiệu: 397/GM-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 22/08/2023

Văn bản liên quan