Số ký hiệu 04/GM-HĐND
Trích yếu Giấy mời dự kỳ họp thứ 10 HĐND Huyện khóa XII
Lĩnh vực Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản hành chính
Người ký
Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày có hiệu lực 21/04/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời dự kỳ họp thứ 10 HĐND Huyện khóa XII
Số ký hiệu: 04/GM-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/04/2023

Văn bản liên quan