Số ký hiệu 391/BC-UBND
Trích yếu Tình hình sử dụng nguồn dự phòng của huyện Núi Thành năm 2022
Lĩnh vực Văn bản địa phương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Báo cáo
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày có hiệu lực 09/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Tình hình sử dụng nguồn dự phòng của huyện Núi Thành năm 2022
Số ký hiệu: 391/BC-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 09/12/2022

Văn bản liên quan