Số ký hiệu 100/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định 100/2022/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 4-6-2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.
Lĩnh vực Văn bản trung ương
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Văn bản TW
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày có hiệu lực 07/12/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị định 100/2022/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 4-6-2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.
Số ký hiệu: 100/NĐ-CP
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 07/12/2022

Văn bản liên quan