Số ký hiệu 01/TB-HĐND
Trích yếu Kết luận nội dung cuộc họp thường trực HĐND Huyện rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện khóa XII và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành HĐND Huyện
Loại văn bản Thông báo
Người ký Phan Thanh Vũ
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày có hiệu lực 04/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận nội dung cuộc họp thường trực HĐND Huyện rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5 HĐND Huyện khóa XII và xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền
Số ký hiệu: 01/TB-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 04/01/2022

Văn bản liên quan