Lãnh đạo UBND


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Sinh
Ông Lê Văn Sinh

Chức vụ: Chủ tịch UBND

2 Nguyễn Chí Dân
Ông Nguyễn Chí Dân

Chức vụ: Phó Chủ tịch

3 Ngô Đức An
Ông Ngô Đức An

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

4 Trương Văn Trung
Ông Trương Văn Trung

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND