Bế mạc Giải bóng bàn Nú Thành Champion lần thứ I

Sau gần 6 tháng tổ chức thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm (thi đấu vào ngày nghỉ cuối tuần).

Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg, việc đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH là chủ trương nhất quán cả trước mắt và lâu dài bảo đảm nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 28-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung .

Công tác xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022

Ngày 03/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định số 06/2019/QĐ-TTg về ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã/ phường phù hợp với trẻ em.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức giải cầu lông kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn y tế Việt Nam (23/12/1957 - 23/12/2022)

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn y tế Việt Nam (23/12/1957 – 23/12/2022) và 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1989 - 22/12/2022), Công đoàn Bệnh viện ĐKTW Quảng Nam vừa tổ chức thành công giải thi đấu cầu lông viên chức, lao động Bệnh viện năm 2022.             

Núi Thành còn 148 nạn nhân bom mìn.

Theo thống kê của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Quảng Nam là một trong các địa phương có mức độ ô nhiễm bom mìn lớn của cả nước với 228/241 xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm (chiếm 94,6%), gần 29% diện tích (khoảng 360.097ha) bị ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh.   

Giới thiệu sách: Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không bản hùng ca thế kỷ XX/ Nhiều Tác giả

Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”là một trong những chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX; mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như những “Chi Lăng”, “Hàm Tử”, “Đống Đa”, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Giới thiệu cuốn sách: “Nhật kí Đặng Thùy Trâm”/ Đặng Kim Trâm chỉnh lý, Vương Trí Nhàn giới thiệu.

Hình tượng người chiến sĩ - anh bộ đội Cụ Hồ luôn gần gũi, thân thương là một biểu tượng đẹp rất đáng tự hào.

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai chương trình kết nối nguồn lực, xây dựng trường học an toàn, thân thiện tại trường Mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ, xã Tam Nghĩa 

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2022 tại Trường mẫu giáo Hoa Phượng Đỏ xã Tam Nghĩa Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức và triển khai Chương trình kết nối nguồn lực, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

Công tác giảm nghèo của huyện Núi Thành trong năm 2022

   Chính sách giảm nghèo bền vững là hệ thống chính sách được tích hợp trong nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật khác nhau ở Trung ương và địa phương, nhưng tập trung nhất trong 02 Chương trình mục tiêu quốc gia đó là Chương trình giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 16/2/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025.