Tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-Cp, Nghị định 161/2018/NĐ-CP làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành

Tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-Cp, Nghị định 161/2018/NĐ-CP làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành

THACO tuyển dụng các vị trí hành chính, văn thư, lễ tân, kế hoạch, nhân sự tại các văn phòng ở xí nghiệp, nông trường của Công ty tại Lào.

Từ năm 2019, THACO tiếp quản các nông trường của Hoàng Anh Gia Lai tại các tỉnh Nam Lào với diện tích trên 24000ha và thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn nông nghiệp Trường Hải (THACO Agriculture).

Huyện Núi Thành thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, Nghị định 161/2018/NĐ-CP làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.

Ngày 17/11/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Núi Thành thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Văn phòng HDND và UBND huyện: 01 phục vụ và 01 bảo vệ.