Cô Bí thư tâm huyết, làm theo lời Bác

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hạnh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Tam Giang thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam-một trường bãi ngang ven biển, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện.

Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị “ Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014

Sáng ngày 10/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện, Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị “ Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.

Tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014

Ngày 10.4, Huyện ủy Núi Thành đã tổ chức buổi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014. Hơn 600 cán bộ chủ chốt của huyện và xã, bí thư, hiệu trưởng các trường học và bí thư chi bộ thôn, khối phố tham gia buổi học tập.

Tiêu chuẩn xét khen thưởng điển hình 03 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, ngày 07 tháng 4 năm 2014, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành ban hành Công văn số 197 về việc hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình 03 năm thực hiện Chỉ thị 03, trong đó quy định tiêu chuẩn xét khen thưởng như sau:

Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện Núi Thành có 13 chi bộ với 142 đảng viên. Xác định “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là cuộc vân động lớn, có ý nghĩa quan trọng, ngay sau khi có Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy và Huyện ủy, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai, quán tr

Những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2014: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm".

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; trong năm 2014 sẽ triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.