Học Bác để phục vụ quê hương

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Núi Thành là phong trào lan tỏa sâu rộng.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Tấm gương suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, quan tâm lãnh đạo, rèn luyện Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, suốt đời gắn bó với nhân dân

Sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo, cùng sống với các tầng lớp nhân dân lao động, Hồ Chí Minh sớm có quan niệm và lối sống gắn bó với nhân dân. Khi còn đang là học sinh trường Quốc học Huế, Người đã xuống đường hòa vào dòng người biểu tình chống sưu cao, thuế nặng.

Thầy giáo tổ chức tốt phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, gắn với việc “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

Tự phê bình và phê bình góp phần giữ gìn đoàn kết trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng có tính nhân văn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ của chúng ta đã đi xa đến nay vừa tròn 45 năm. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, là tài sản vô giá, là nguồn cổ vũ, động viên, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dân tộc vượt qua thách thức khó khăn, giành những thắng lợi vẻ vang đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Núi Thành tổ chức thành công Hội thi “ Tuyên truyền học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Núi Thành tổ chức thành công Hội thi“ Tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Những thầy thuốc vùng cát học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Ở cách xa Trung tâm huyện lỵ Núi Thành, thuộc vùng cát bãi ngang ven biển gặp rất nhiều khó khăn nhưng những thầy thuốc Trạm Y tế xã Tam Tiến với tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Nhìn lại kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Núi Thành

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, ngày 29/5/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tổ chức Hội thi về chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Sáng ngày 19/7/2014, Đảng bộ Mặt trận – Đoàn thể huyện Núi Thành tổ chức Hội thi trong cán bộ, đảng viên về các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học Bác, vượt qua trở lực...

Nhập ngũ năm 1999 vào đơn vị Trung đoàn 143 - Sư đoàn 315. Đến tháng 3 năm 2007, Trung uý Doãn Bá Hùng được điều về công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành làm nhiêm vụ trợ lý Dân quân tự vệ.