Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Sáng ngày 10/7/2018, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác của một Hiệu trưởng.

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, ngành giới từ Trung ương đến địa phương đều có tổ chức cho cán bộ hội viên học tập và làm theo; trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo mẫu mực.