Quy định về quản lý và sử dụng pháo người dân cần biết

Người dân được phép sử dụng những loại pháo hoa không gây tiếng nổ do Công ty TNHH Một thành viên hoá chất 21 (Nhà máy Z121) thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất.  

Núi Thành tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.

Khởi công Dự án thành phần 1 hoàn thiện đường Võ Chí Công.

         Chiều ngày 5/1/2023, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng Dự án thành phần 1 hoàn thiện đường Võ Chí Công.

Huyện Núi Thành tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đô thị Núi Thành trở thành thị xã phát triển theo hướng hiện đại và tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành về phát triển Kinh tế xã hội- Quốc phòng an ninh năm 2024 đã đề ra, theo đó Huyện Núi Thành tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đô thị Núi Thành trở thành thị xã phát triển theo hướng hiện đại và tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Vụ Đông Xuân 2023-2024, Tam Nghĩa xuống giống 610 hecta

Theo kế hoạch vụ đông xuân 2023 – 20244 xã Tam Nghĩa xuống giống 610 hecta lúa.

UBND cấp huyện được quyền quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh vừa quyết định ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Sự cần thiết phải phân loại rác thải tại nguồn

Núi Thành là một huyện đồng bằng nằm phía Nam của tỉnh Quảng Nam, với 17 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 1 thị trấn và 16 xã; với diện tích tự nhiên là 55.583,43 ha, dân số 149.728 người. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội thì sự gia tăng dân số hằng năm cũng là một thách thức lớn trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang thôn Thanh Long, xã Tam Quang là 1 trong 4 HTX điển hình của huyện Núi Thành đã được Liên minh Hợp tác xã tỉnh khen thưởng tại Hội nghị tuyên dương khen thưởng các HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn Quảng Nam năm (2020 – 2021) trong tháng 4 vừa qua.    

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024

Ngày 04/12, UBND tỉnh có Kế hoạch số 8368/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024.