Kết quả thực hiện 2 năm đăng ký tàu cá ở Núi Thành.

Thực hiện Quyết Định số 73/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Nam "V/v ban hành quy định an toàn cho người và tàu cá" và hướng dẫn của Sở Thuỷ sản Quảng Nam triển khai phân cấp quản lý đối với tàu cá có công suất từ 10cv trở xuống, không lắp máy có chiều dài vỏ tàu từ 8m trở xuống. Từ năm 2005, phòng Kinh tế huyện Núi Thành đã xây dựng và tổ chức thực hiện "Phương án triển khai công tác đăng ký tàu cá, thuyền viên và cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản trên địa bàn huyện..." và tham mưu cho UBND huyện ban hành "Quy định về đăng ký tàu cá, thuyền viên và cấp giấy phép khai thác thủy sản ...". 

Kinh tế tri thức - Hướng phát triển.

Từ buổi sơ khai đến ngày nay, nhân loại không ngừng khám phá, chinh phục tự nhiên bằng bàn tay, khối óc của mình, làm cho trí tuệ mở mang, tri thức ngày càng phong phú. Từ chỗ chỉ biết dựa vào tự nhiên để tồn tại, đến nay con người đã bắt tự nhiên phải phục vụ cho cuộc sống của mình. Nhân loại đã tiến một bước khá xa trong lĩnh vực chinh phục tự nhiên và đã đi vào khám phá qui luật vận động của xã hội và tư duy. Trong quá trình lao động sáng tạo, tri thức được sản sinh, phát triển, phổ cập và ứng dụng ngày càng rộng rãi. Tri thức ngự trị ở hầu hết tất cả các lĩnh vực của sản xuất và đời sống. Tri thức trở thành động lực quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển. Sản phẩm của mọi thời đại đều là kết quả của sự tác động giữa tri thức và lực lượng vật chất.Sự phát triển Kinh tế - xã hội…ở mọi giai đọan lịch sử đều dựa và tri thức ở các thang bậc khác nhau nhưng kế thừa, phát triển, tiến bộ hơn là xu thế tất yếu..

Huyện Núi Thành tổ chức lễ ra quân thu thuế môn bài năm 2008.

Sáng ngày 1/1/2008, Chi cục thuế huyện Núi Thành tổ chức lễ ra quân tuyện truyền cổ động trực quan thu thuế môn bài năm 2008. Đông đảo cán bộ công nhân viên chức của ngành thuế, các ban ngành đoàn thể của huyện tham gia truyên truyền cổ động trực quan bằng xe ôtô, môtô trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện từ Dốc Sỏi đoạn giáp ranh giữa huyện Bình chánh, tỉnh Quảng Ngãi và Núi thành đến cầu Tam Kỳ và các tuyến đường ĐT, ĐH về các xã Tam Quang, Tam Mỹ Đông, Tam Hoà; các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Núi Thành 5 năm hình thành và phát triển (2003 - 2007).

Tuy là một huyện duyên hải Miền Trung thuộc tỉnh Quảng nam nhưng Núi Thành có nét rất riêng. Với 17 xã, thị trấn thì đã có 5 xã vùng ven biển, 7 xã đồng bằng (thực ra đã  có 5 xã là vùng cát), 5 xã miền núi ; về chính sách Vùng miền thì có 6 xã thuôc chương trình 257 (bãi ngang ven biển), 2 xã thuộc chương trình 135 (xã miền núi đặc biệt khó khăn); diện tích tự nhiên là 53.303 ha trong đó đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 8.634 ha, đất (mặt nước) nuôi trồng thuỷ sản 1.881 ha; dân số toàn huyện 146.000 người (trong đó có 1 dân tộc thiểu số (Kor) với 840 người) thì có tới 105.000 người ở vùng hưởng chính sách khó khăn; tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp là 70,4%... 

Hội nghị giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2008.

Thực hiện nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/12/2007 về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - An ninh Quốc phòng năm 2008 và Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của HĐND huyện thông qua tại kỳ họp lần thứ 13, HĐND huyện khóa IX. Chiều ngày 24 tháng 12 năm 2007, đồng chí Nguyễn Tiến chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2008. 

Cho Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam thuê 60ha Khu A công trình nuôi tôm công nghiệp Vũng Lắm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có chủ trương thống nhất cho Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam thuoc tap doan C.P Thai Lan thuê 60 ha đất thuộc Khu A công trình nuôi tôm công nghiệp Vũng Lắm (do UBND huyên Núi Thành làm chủ đầu tư) để đưa vào đầu tư nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng.

Nông dân Núi Thành đồng loạt xuóng giống trà đầu lúa vụ Đông xuân.

Cùng với cả tỉnh, ngày 20/12, nông dân huyện Núi Thành đồng loạt xuống giống trà đầu lúa vụ Đông Xuân 2007-2008. Vụ nầy, toàn huyện sạ cấy 3800 ha lúa, trong đó có 700ha lúa nước trời.

Hiệu quả bước đầu của mô hình ứng dụng máy thu lưới thủy lực vào nghề lưới vây ánh sáng.

Vừa qua, Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Núi thành tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ “Mô hình ứng dụng máy thu lưới thủy lực vào nghề lưới vây ánh sáng” do phòng Kinh tế làm chủ  nhiệm đề tài.

Sản xuất nông nghiệp Núi Thành sau một năm nhìn lại.

Huyện Núi Thành, có diện tích tự nhiên là 53.303 ha, trong đó đất SX nông nghiệp 8631 ha, với 71,1 % số lao động sản xuất nông nghiệp. Là huyện đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ tỷ trọng nông nghiệp cao chuyển sang công nghiệp và dịch vụ, quá trình công nghiệp và đô thị hoá phục vụ cho sự phát triển của Khu KTM Chu Lai tăng nhanh trong những năm qua. 

Thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006.

Thực hiện Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.