Núi Thành tổ chức giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cuộc giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại UBND huyện Núi Thành.

Hiệu quả từ cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến là giải pháp hay, thiết thực để mọi người đều có cơ hội tham gia và nắm bắt các văn bản pháp luật trong lĩnh vực liên quan.

Hội nghị tập huấn luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Sáng 02/11/2022, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mât nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành do đ/c Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Quảng Nam là báo cáo viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với một số mốc son của nền giáo dục Việt Nam sau cách mạng tháng Tám

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà đồng thời cũng khai sinh nền giáo dục cách mạng với các tính chất: Dân tộc, khoa học và đại chúng

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc đổi mới công tác cán bộ hiện nay

Tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z. đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” làm tài liệu cho tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng.

Tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước

Trong năm 2022, Toàn huyện đã tiếp nhận 1.351 đơn, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước (cấp huyện 670 đơn, cấp xã 681 đơn).

Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành (khóa XII) tổ chức kỳ họp lần thứ 8

Sáng ngày 26.10.2022, tại hội trường Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành (khóa XII) tổ chức kỳ họp lần thứ 8. Đây là kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tam Nghĩa: tổ chức diễn đàn góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và công an lắng nghe ý kiến của nhân dân năm 2022.

Chiều ngày 19/10/2022 tại hội trường Đa năng xã, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Tam Nghĩa đã phối hợp cùng với UBND và Công an lắng nghe nhân dân góp ý, ông Nguyễn Thành Đạt Chủ tịch UBND xã và Ông Nguyễn Hữu Huân Trưởng công an xã đồng chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Núi Thành (khóa XXII) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 12

Sáng ngày 18.10.2022, Huyện ủy Núi Thành (khóa XXII) tổ chức hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.