Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024

Để thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; phòng chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn huyện Núi Thành.

Sáu tháng đầu năm 2024, Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác dân vận chính quyền huyện Núi Thành - 5 năm nhìn lại

    Giai đoạn 2020 - 2024, UBND huyện Núi Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ theo Nghị quyết, Chương trình công tác của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện và UBND huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH - QPAN.

Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II/2024

Sáng ngày 17/6, Trung tâm Chính trị huyện Núi Thành khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa II năm 2024.

Huyện Núi Thành tuyên truyền pháp luật cho CBCC và Nhân dân xã Tam Xuân II

Sáng ngày 14/6/2024, Phòng Tư pháp huyện Núi Thành phối hợp với UBND xã Tam Xuân II tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng cho hơn 140 đại biểu là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã; đại diện Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể ở thôn; Hội viên các chi hội, đoàn viên thanh niên các chi đoàn trên địa bàn xã.

Phát huy vai trò của thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện

Thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Vì vậy, phát huy tốt vai trò của thi đua, khen thưởng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở các cơ quan, đơn vị hiện nay.

Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, học tập các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Sáng ngày 14/6, Huyện ủy Núi Thành tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, học tập các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy cho cán bộ chủ chốt của huyện và xã, thị trấn.

Núi Thành tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên

Sáng ngày 13/6/2024, Phòng Tư pháp huyện Núi Thành phối hợp với UBND và Đoàn thanh niên xã Tam Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho gần 120 đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Tam Giang và Đoàn cơ sở Chi đội Kiểm ngư số 3.

Huyện Núi Thành tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho đoàn viên thanh niên

Chiều ngày 07/6/2024, Phòng Tư pháp huyện Núi Thành phối hợp với UBND và Đoàn thanh niên xã Tam Mỹ Tây tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2024 cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Núi Thành thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Năm 2024, là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Núi Thành đã ban hành Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024, xác định nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát và thời gian tiến hành cụ thể. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo quy định.