Xây dựng chính quyền số, mang lại lợi ích cho người dân

Chính quyền số là hoạt động của chính quyền dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin.

Núi Thành tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã.

Sáng 23/11/2022, Huyện Núi Thành tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Quảng Nam năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.   

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7781/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, với những nội dung cơ bản như sau:

Chuyển đổi số là gì? Và vì sao phải thực hiện chính phủ số

Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như điện toán đám mây, big data, blockchain,... và được coi như một xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học, bệnh viện.

   UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 7370/KH-UBND, ngày 18/11/2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Những khó khăn khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn huyện Núi Thành

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tổ chức và công dân như: Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và có thể thực hiện bất cứ lúc nào chỉ cần có máy tính và mạng internet.

Vai trò của ''Tổ công nghệ số cộng đồng'' trong chuyển đổi số

Với mục tiêu triển khai hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh, của huyện, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

Huyện Núi Thành nỗ lực chuyển đổi số

Ngày 20/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Chiều 19/9/2022, huyện Núi Thành tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa các cấp do UBND tỉnh tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị.

Núi Thành tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

Sáng 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị do Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.