Trước 31/5/2023, hoàn thành xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết trễ hạn.

  Ngày 12/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường thực hiện theo quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Ngày 23/6/2022 Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký ban hành Quyết định số 766/QĐ-TTg về phê duyệt bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử.

Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành đẩy mạnh cải cách hành chính.

Nhằm tạo thuận lợi và mang đến sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân, thời gian qua, BHXH huyện Núi Thành đã và đang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ.

Bỏ sổ hộ khẩu trong giải quyết các thủ tục hành chính của ngành giáo dục

Bộ GD&ĐT đề nghị không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục.

Xã Tam Xuân II- điển hình thi đua yêu nước trên lĩnh vực cải cách hành chính.

  Tại Hội nghị tổng kết, tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, UBND xã Tam Xuân II  đã được Chủ tịch UNBD huyện Núi Thành tặng giấy khen là đơn vị đã đạt giải nhất cấp huyện trong đợt thi đua cao điểm về “Phát động thi đua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 năm 2022” do UBND huyện tổ chức

Huyện Núi Thành tiếp tục nỗ lực cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Núi Thành năm 2023.

Năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của huyện Núi Thành đạt 87,93 điểm, xếp hạng 04/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam, xếp hạng Tốt (tăng 9,22 điểm và tăng 6 bậc so với năm 2021); Chỉ số hài lòng năm 2022 của huyện Núi Thành đạt 95,9%, xếp hạng 01/18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam được khảo sát (tăng 29,62% và tăng 16 bậc so với năm 2021).

Núi Thành triển khai thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ vừa đưa ra tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thông tư nêu rõ các tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Huyện Núi Thành ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

Nhiều kết quả tích cực từ công tác cải cách hành chính năm 2022

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt và lâu dài trong chiến lược xây dựng và phát triển của huyện; Cải cách hành chính (CCHC) phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở.