Kết quả sau gần 20 triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại huyện Núi Thành

Trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính, nhiều mô hình đã và đang được áp dụng nhằm năng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, cơ chế một cửa là mô hình thích hợp cho yêu cầu cải cách hành chính theo hướng thông thoáng, nhanh gọn, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của một nền hành chính phục vụ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại huyện Núi Thành

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.

Hội nghị tổng kết thực hiện công tác tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020

Chiều 24.7.2020, đồng chí Nguyễn Văn Mau - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện công tác tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 công bố chỉ số cải cách hành chính UBND các xã thị trấn năm 2019 và khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại công văn số 4571 /UBND-KTTH về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước. Theo đó, để đảm bảo thực hiện giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước (KBNN) đạt kết quả theo lộ trình triển khai của Chính phủ, Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại huyện Núi Thành

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước.

Kết quả qua sắp xếp lại thôn, khối phố ở Núi Thành

Trong những năm qua, việc thực hiện công tác sắp xếp lại thôn, khối phố trên địa bàn huyện Núi Thành được triển khai có hiệu quả và bước đầu đi vào hoạt động ổn định, tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc cần được giải quyết...

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 17/4/2020 về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục thực hiện Đề án văn hóa công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính

Năm 2020 đã qua gần 2 tháng. Để tiếp tục nâng cao văn hóa công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ - công chức – viên chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, mới đây, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau đã ký công văn về việc tiếp tục thực hiện đề án công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo công tác cải cách hành chính

Nằm trong vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành có nhiều cố gắng trong công tác cải cách hành chính, năm 2020, địa phương đang tiếp tục hướng đến nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo…

Cải cách hành chính ở Núi Thành phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ những cách làm hiệu quả được giới thiệu, UBND huyện Núi Thành đã chọn lọc, điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động hiện tại để đưa vào áp dụng trong việc giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nhân rộng mô hình mới, tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân, doanh nghiệp.