Huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính năm 2022

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng giải trình.

Huyện Núi Thành triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện

Thực hiện theo Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Núi Thành, giai đoạn 2022 – 2025, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn huyện, UBND huyện vừa ban hành kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện.

Triển khai tháng cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngày 01/3/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04 triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Huyện Núi Thành xây dựng và phát triển chính quyền điện tử để thực hiện Cải cách hành chính

Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong những giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính với mục tiêu hướng tới là nâng cao mức độ hài lòng của người dân, cải tiến hiệu quả và minh bạch hoạt động chính quyền; đảm bảo tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Ngày 11/2/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn 812/UBND-NCKS yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành đẩy mạnh triển khai giao dịch hồ sơ điện tử.

Trong những năm qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đẩy mạnh nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp qua việc cung cấp các dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Núi Thành ghi dấu ấn những sáng kiến cải cách hành chính tiêu biểu.

Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành tiếp tục được chú trọng đạt nhiều kết quả. Phòng Nội vụ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đẩy mạnh công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị cấp huyện, xã.

Thực hiện các giải pháp từng bước xây dựng chính quyền điện tử

Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại và hiệu quả là một trong những điểm trọng tâm trong quá trình xã hội hóa thông tin, phát triển dân chủ và củng cố bộ máy chính quyền các cấp, là nền tảng để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử trong tương lai.

Dịch vụ công trực tuyến và những lợi ích

Triển khai Dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính nhằm mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng, giảm chi phí, thời gian đi lại trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh mạch trong giải quyết; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính,... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cách làm hay trong công tác cải cách hành chính tại huyện Núi Thành

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, qua đó, có những cách làm hay cần được triển khai nhân rộng.