Huyện Núi Thành tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 với mục tiêu chung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác cải cách hành chính;

Xã Tam Anh Bắc đạt giải nhất trong trong đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Lê Văn Sinh vừa ký Quyết định công nhận đơn vị đạt giải trong đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên địa bàn huyện Núi Thành theo Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 23/5/2023 của UBND huyện.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo công văn, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu này đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện triển khai thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, huyện Núi Thành đạt loại khá với 88,80/100 điểm, xếp vị thứ 03/18 huyện, thị xã, thành phố; có 07 xã, thị trấn thực hiện tốt việc cập nhật hồ sơ, xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh (Igate).

Một số giải pháp nâng cao cải cách hành chính ở huyện Núi Thành

Năm 2023 huyện Núi Thành đứng thứ 3 trên toàn tỉnh về cải cách hành chính trên tổng số 18 huyện, thành phố.

Huyện Núi Thành sẽ khen thưởng trong giải quyết thủ tục hành chính toàn trình

Để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trên địa bàn huyện Núi Thành từ ngày 01/6/2023 đến 31/1/2023.

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg  về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 27/10/2023 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nỗ lực trong Cải cách hành chính tại huyện Núi Thành

Xác định công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện Núi Thành đã khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện, tổng thể trong tất cả cơ cơ hành chính Nhà nước.

Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn trong tình hình mới.

Núi Thành đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số

Thời gian qua, huyện Núi Thành đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm để phục vụ. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để xây dựng chính quyền số

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Qua đó khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.