Quảng Nam phấn đấu đến cuối tháng 6/2023, hoàn thành chuyển giao 100% thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.

   Chiều 10/2/2023, huyện Núi Thành tham dự hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai cơ chế giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên theo Quyết định số 2114 ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì Hội nghị.

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022

Năm 2022, UBND huyện Núi Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực.

Xây dựng chính quyền số, mang lại lợi ích cho người dân

Chính quyền số là hoạt động của chính quyền dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin.

Núi Thành tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã.

Sáng 23/11/2022, Huyện Núi Thành tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, xã của tỉnh Quảng Nam năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì.   

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7781/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, với những nội dung cơ bản như sau:

Chuyển đổi số là gì? Và vì sao phải thực hiện chính phủ số

Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến bên cạnh các khái niệm như điện toán đám mây, big data, blockchain,... và được coi như một xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng số 4.0.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học, bệnh viện.

   UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 7370/KH-UBND, ngày 18/11/2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.

Vai trò của ''Tổ công nghệ số cộng đồng'' trong chuyển đổi số

Với mục tiêu triển khai hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, của tỉnh, của huyện, hỗ trợ cộng đồng dân cư triển khai ứng dụng công nghệ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định triển khai thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

Những khó khăn khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn huyện Núi Thành

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tổ chức và công dân như: Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và có thể thực hiện bất cứ lúc nào chỉ cần có máy tính và mạng internet.

Huyện Núi Thành nỗ lực chuyển đổi số

Ngày 20/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.