Phát động đợt thi đua cao điểm xây dựng “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phục vụ chuyên nghiệp - hiện đại”

Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức và cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính;

Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số

    Chiều ngày 6.6.2024 tại Hội trường Huyện ủy, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị chuyên đề về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số (CĐS) trên địa bàn huyện.

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

UBND ban hành Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Kết quả thực hiện  Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Núi Thành.

Ngày 14/10/2021, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 20/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Núi Thành ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị địa phương

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn huyện Núi Thành

Từ ngày 01/7/2024 công dân cần sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến định danh và xác thực điện tử; có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022.

Huyện Núi Thành đạt 80.72 điểm trong Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử  được Thủ tướng Chính phủ ban hành, triển khai thực hiện tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 với 5 nhóm chỉ số thành phần, cụ thể: 1. Công khai, minh bạch; 2. Tiến độ, kết quả giải quyết; 3. Số hóa hồ sơ; 4. Cung cấp dịch vụ trực tuyến; 5. Mức độ hài lòng.

Quảng Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Vai trò của công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính là hoạt động của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.