Núi Thành thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới tại xã Tam Thạnh

Sáng ngày 17.11.2021, đoàn công tác của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Núi Thành tổ chức thẩm tra đánh giá các tiêu chí nông thôn mới tại xã miền núi Tam Thạnh.

Nông thôn mới mang lại cuộc sống mới

Trải qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Núi Thành đã có nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Thanh Trà- Thôn kiểu mẫu ở xã Tam Nghĩa

Thôn Thanh Trà là một trong những thôn đã xây dựng thành công nông thôn mới và hiện nay được xã Tam Nghĩa chọn là thôn kiểu mẫu của địa phương.

Nhân rộng các mô hình vườn mẫu ở xã Tam Hòa

Thực hiện chủ trương về xây dựng mô hình vườn mẫu, kiểu mẫu, hiện nay, xã Tam Hòa đã triển khai tới các hộ gia đình, bước đầu đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Sắp tới, Hội Nông dân xã Tam Hòa sẽ tập trung tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nông dân trong việc cải tạo và xây dựng vườn mẫu.

Xã Tam Xuân II: Điển hình trong xây dựng Nông thôn mới của huyện Núi Thành

Tam Xuân II là một trong 4 xã điểm của huyện Núi Thành triển khai thực hiện chương trình “Cả nước xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2011 - 2015 và đã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

Huyện Núi Thành tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 16/8/2021 về tổ chức cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp" trên địa bàn huyện năm 2021.

Phụ nữ xã Tam Quang tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

Tam Quang là xã vùng biển đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của cán bộ - hội viên phụ nữ trong toàn xã.

UBND huyện Núi Thành họp giao ban công tác xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 05/8/2021, tại UBND huyện Núi Thành, ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới từ đầu năm đến nay.

Hội Nông dân Tam Nghĩa “Chủ thể” xây dựng Nông thôn mới

Tam Nghĩa là một xã thuần nông, trong những năm qua Hội Nông dân xã đã triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ, khuyến khích hội viên tranh thủ những nguồn lực về vốn, giống, kiến thức về khoa học kỹ thuật, thực hiện tốt các mô hình chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, đem lại giá trị kinh tế cao.

Phụ nữ xã miền núi Tam Thạnh tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới

Hoạt động ở miền núi gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tam Thạnh có nhiều cố gắng thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.