Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa ở huyện Núi Thành

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Cùng với 2 xã: Tam Giang và Tam Anh Nam, xã Tam Mỹ Đông phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Triển khai thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg

Ngày 23/3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

Nông dân Tam Thạnh phát huy vai trò chủ thể, xây dựng nông thôn mới .

Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.

“Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

  Qua 10 năm triển khai thực hiện, Phong trào thi đua “Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Quảng Nam phân bổ hơn 44 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2942/QĐ-UBND Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,

Xã Tam Anh Nam và kết quả triển khai thực hiện “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

Xã Tam Anh Nam là một xã vùng cát nằm ở hướng Đông Bắc huyện Núi Thành, cách trung tâm huyện lỵ 8km, cách trung tâm Tỉnh lỵ Quảng Nam (Thành phố Tam Kỳ) 15km về hướng Đông Nam.