Những khó khăn khi xây dựng Nông thôn mới tại huyện Núi Thành

Huyện Núi Thành triển khai xây dựng Nông thôn mới từ năm 2011, đến nay đã có 04 xã đạt chuẩn Nông thôn mới đã được tỉnh công nhận là xã Tam Mỹ Đông, Tam Xuân I, Tam Xuân II và Tam Hòa. Xã Tam Giang đang phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2017, các xã Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Anh Nam phấn đấu về đích trong năm 2018.

Xã Tam Giang đang phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017

Xã Tam Giang là xã điểm xây dựng nông thôn mới của huyện Núi Thành trong giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch, xã Tam Giang phải đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017.

Núi Thành tập trung đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau tại cuộc họp giải ngân, quyết toán vốn thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, góp phần xây dựng nông thôn mới

“Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình môi trường Liên hiệp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào dịp tháng 9 hàng năm.

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn: điểm sáng về xây dựng nông thôn mới tại huyện Núi Thành

Tính đến cuối năm 2016 toàn huyện đã làm được 329 km đường bê tông nông thôn. Tổng số tiền đầu tư cho chương trình là 243 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 147 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 96 tỷ đồng;

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu với những tiêu chí cần đạt chuẩn

Hiện nay, ở mỗi xã nông thôn mới giai đoạn 1 (2011-2015), giai đoạn 2 (2016-2020) trên địa bàn huyện Núi Thành đều có một thôn phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và đã được UBND huyện phê duyệt.

Xã Tam Xuân II xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Tam Xuân II là 1 trong 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của huyện Núi Thành và là địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trong những năm qua.

Núi Thành tập trung xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được huyện Núi Thành triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2011.

Kết quả thực hiện công tác dồn điền đổi thửa ở Núi Thành, giai đoạn 2011- 2017

5 năm qua (2011-2016), toàn huyện đã thực hiện dồn điền đổi thửa hơn 824 ha, trong đó đất lúa trên 724 ha, còn lại là đất màu. Diện tích chỉnh trang hơn 822 ha, diện tích đã đo đạt sau dồn điền đổi thửa hơn 730 ha.

Tập huấn chuyên đề công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày 25/7/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn công tác Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cho 150 cán bộ là Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ đoàn kết trên địa bàn xã Tam Giang.