Niềm vui nhân dân Thôn Tịch Tây xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, nhân dân thôn vô cùng phấn khởi được nhìn tận mắt diện mạo đổi mới của thôn nhà từng bước đổi thay. Từ những con đường bé nhỏ, lầy lội hôm qua, nay đã được nâng cao mở rộng, khang trang đẹp đẽ, những công trình thế kỷ hợp ý Đảng, lòng dân!

Thôn Bích An (xã Tam Xuân 1) xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Thôn Bích An (xã Tam Xuân I) nằm cách xa trung tâm hành chính xã, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, đại bộ phận nhân dân sống bằng nghề nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; tuy vậy, những năm qua, cán bộ, nhân dân nơi đây đã có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Xã Tam Nghĩa khắc phục khó khăn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Tam Nghĩa - vùng cực Nam huyện Núi Thành - giáp ranh tỉnh Quảng Ngãi là một trong số 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020).

Núi Thành triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia “Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu”

Thực hiện Công văn số 136/VPĐPNTM-KHNV ngày 30/12/2017 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam về Ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020.

Giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã miền núi Tam Mỹ Tây

Xã miền núi Tam Mỹ Tây nằm trong tốp 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020) của huyện Núi Thành. Theo ông Trần Văn Vũ, Chủ tịch UBND Xã, đến nay địa phương đã đạt được 11/19 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Điện, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục – đào tạo, Y tế, Môi trường, Quốc phòng – an ninh.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Tam Nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới

Tam Nghĩa là 1 trong 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 của huyện Núi Thành. Những năm qua, cùng với nhiều hoạt động khác, Hội Nông dân xã Tam Nghĩa đã phát động có hiệu quả phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra các xã nông thôn mới giai đoạn 2 tại huyện Núi Thành

Sáng ngày 09.5.2017, tại xã Tam Giang, Đoàn công tác của Tỉnh do ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Tỉnh dẫn đầu có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Tam Giang và xã Tam Tiến (huyện Núi Thành).

Xã vùng cát Tam Tiến đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Tam Tiến là xã vùng cát, bãi ngang ven biển còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã được huyện Núi Thành chọn làm 1 trong 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020).

Xã Tam Giang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Tam Giang là xã đầu tiên trong số 7 xã điểm giai đoạn 2016-2020 của huyện Núi Thành phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2017. Để đạt được mục tiêu trên, cùng với nhiều công việc phải làm, Tam Giang đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xã Tam Mỹ Tây đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Tam Mỹ Tây là xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, cán bộ và nhân dân nơi đây đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.