Núi Thành giao ban các xã thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chiều ngày 14/12/2017, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó chủ tịch UBND Huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Núi Thành Chủ trì cuộc họp giao ban các xã thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắc là Chương trình) nhằm đánh giá tình hình quyết toán các công trình giai đoạn (2011- 2015), năm 2016, giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu năm 2018, 2019, 2020.

Xã Tam Tiến xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Tam Tiến là xã vùng cát còn gặp nhiều khó khăn và cũng là một trong 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 của huyện Núi Thành. Trong những năm qua, xã đã đạt được nhiều thành quả đáng phấn khởi trong cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thôn Đông Xuân, xã Tam Giang đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Quyết định số 12254/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về việc công nhận thôn Đông Xuân, xã Tam Giang đạt chuẩn Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017.

Một số thành quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Núi Thành

Năm 2017 đã bước vào tháng cuối cùng. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Núi Thành đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Kết quả xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” ở Tam Giang

Thực hiện các qui định của tỉnh, của huyện; thôn Đông Xuân, xã Tam Giang đã đồng thời gắn với việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đã tranh thủ nhiều nguồn lực và tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng các phong trào.

Xây dựng Nông thôn mới xã Tam Giang- những con số cụ thể

Xã Tam Giang đang hoàn tất hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Qua việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và từ thực tế quá trình tổ chức tuyên truyền, vận động, thực hiện... cho thấy cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc đồng bộ, tích cực, hiệu quả. Minh chứng cho điều đó là những con số biết nói, thật sự thuyết phục.

Hội nghị rút kinh nghiệm về chỉ đạo điểm lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân

Chiều ngày 13.11.2017, tại Hội trường UBND xã Tam Giang, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo điểm việc lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại thôn Đông Xuân (xã Tam Giang).

Xã Tam Xuân II: điển hình xây dựng Nông thôn mới huyện Núi Thành

Xã Tam Xuân II, nằm về phía Bắc của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam với tổng diện tích đất tự nhiên 2.743 ha, trong đó: diện tích đất sản xuất 1.318 ha, chiếm 36,15%; dân số 11.821 khẩu.

UBND huyện Núi Thành đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2017

Sáng ngày 13.10.2017, tại Hội trường Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017.

Núi Thành triển khai xây dựng Cổng thôn tin điện tử cho các xã xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính của UBND tỉnh Quảng Nam, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cụ thể về tiêu chí 8 về thông tin – truyền thông;