Thống nhất đề nghị công nhận xã Tam Anh Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Sáng ngày13/3/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh để đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) và xã NTM nâng cao năm 2023 đối với 5 địa phương. Trong đó có huyện Núi Thành. Về dự ở huyện có đồng chí Ngô Đức An- UV BTV, Phó chủ tịch UBND huyện.

Thôn Đông An xã Tam Giang được UBND tỉnh tặng Công trình phúc lợi

Thôn Đông An xã Tam Giang được UBND tỉnh tặng Công trình phúc lợi

Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Tam Anh Nam

 Sáng ngày 5/12, ông Ngô Đức An, UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Chánh  Văn phòng điều phối nông thôn mới dẫn đầu đoàn công tác của huyện Núi Thành thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Tam Anh Nam.

 Nhận thức xã hội về xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tích cực triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng NTM, đô thị văn minh” do MTTQ chủ trì cùng các tổ chức chính trị – xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong việc xây dựng NTM.

Huyện Núi Thành tập trung nguồn lực để xây dựng Huyện Nông thôn mới

Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Núi Thành đang tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí theo quy định.

Xã Tam Giang với phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Tam Giang là xã vùng biển, có tổng diện tích tự nhiên: 1254,9ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 461,45 ha, chiếm tỷ lệ 36,77%; Cơ cấu kinh tế của xã: nông lâm nghiệp, thủy sản 63,5%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 22%, thương mại và dịch vụ 14,5%; Cơ cấu lao động của xã: Lao động ngành nông nghiệp 75,9%, lao động ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 19,6%, lao động ngành thương mại dịch vụ 14,5%.

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao tại Tam Giang, Tam Mỹ Đông

Sáng ngày 25/10, Đoàn công tác của tỉnh do ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh - Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát, kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Tạm Giang và Tam Mỹ Đông.

Xã Tam Xuân 1 sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 17/10, UBND xã Tam Xuân 1 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (từ năm 2021-2023). Đây là xã điểm tổ chức sơ kết xây dựng nông thôn mới của huyện Núi Thành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Theo Kế hoạch của UBND huyện, cùng với xã Tam Giang, Tam Mỹ Đông, xã Tam Anh Nam phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Thôn Đông An (xã Tam Giang) xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”

Thôn Đông An (xã Tam Giang) có 12 tổ đoàn kết với 630 hộ dân/ 2400 nhân khẩu được chọn xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2023.