Nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới tại xã Tam Xuân I

Tam Xuân I là một trong những xã xây dựng nông thôn mới đầu tiên của huyện Núi Thành và đến năm 20215 Tam Xuân I được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là xã nông thôn mới. Sau khi đạt tiêu chí nông thôn mới, xã Tam Xuân I phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Núi Thành phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành các tiêu chí Huyện nông thôn mới theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Chính phủ

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 320/QĐ-TTg về Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây: Học và làm theo lời Bác dạy, xây dựng thành công nông thôn mới

Xác định nông dân là lực lượng chủ thể trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân xã Tam Mỹ Tây đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT trên địa bàn huyện

Ngày 18/7/2022, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Quyết định số 932/QĐ-BGTVT hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Thôn Xuân Tân (xã Tam Hòa) công bố đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”

Tối ngày 22/5, thôn Xuân Tân, xã Tam Hòa (Núi Thành) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2023.

Nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chính phủ ban hành Quyết định 320/QĐ-TTg năm 2022 về  Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2025

Huyện Núi Thành bắt đầu xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2021 và phấn đấu đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2025.

Những kết quả đạt được trong xây dựng Nông thôn mới tại huyện Núi Thành

Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Núi Thành đang tập trung huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí theo quy định.

UBND huyện Núi Thành tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Sáng ngày 11/4, tại Phòng họp số 3, UBND huyện Núi Thành tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới đến hết quý I/2024.

Kế hoạch kiểm tra xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo Quyết định số 263/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025.