Xã Tam Giang với phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Tam Giang là xã vùng biển, có tổng diện tích tự nhiên: 1254,9ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 461,45 ha, chiếm tỷ lệ 36,77%; Cơ cấu kinh tế của xã: nông lâm nghiệp, thủy sản 63,5%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 22%, thương mại và dịch vụ 14,5%; Cơ cấu lao động của xã: Lao động ngành nông nghiệp 75,9%, lao động ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 19,6%, lao động ngành thương mại dịch vụ 14,5%.

Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao tại Tam Giang, Tam Mỹ Đông

Sáng ngày 25/10, Đoàn công tác của tỉnh do ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh - Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát, kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Tạm Giang và Tam Mỹ Đông.

Xã Tam Xuân 1 sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 17/10, UBND xã Tam Xuân 1 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (từ năm 2021-2023). Đây là xã điểm tổ chức sơ kết xây dựng nông thôn mới của huyện Núi Thành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Theo Kế hoạch của UBND huyện, cùng với xã Tam Giang, Tam Mỹ Đông, xã Tam Anh Nam phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Thôn Đông An (xã Tam Giang) xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”

Thôn Đông An (xã Tam Giang) có 12 tổ đoàn kết với 630 hộ dân/ 2400 nhân khẩu được chọn xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2023.

Xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa ở huyện Núi Thành

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Xã Tam Mỹ Đông phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Cùng với 2 xã: Tam Giang và Tam Anh Nam, xã Tam Mỹ Đông phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Triển khai thực hiện Quyết định số 925/QĐ-TTg

Ngày 23/3, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số (CĐS) trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.

Nông dân Tam Thạnh phát huy vai trò chủ thể, xây dựng nông thôn mới .

Với quan điểm “Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.