Đẩy mạnh tuyên truyền Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022

Ngày 18/3/2022, UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022.

Biển Rạng quê mình

Núi Thành được thiên nhiên ưu ái nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Biển Rạng là một trong những đặc ân đó.