Huyện Núi Thành tiếp tục Cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân

Đợt thi đua cao điểm về thực hiện cài đặt ứng dụng VNEID cho người dân đã kết thúc, Huyện Núi Thành đã đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD), cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, 17/17 xã, thị trấn của huyện Núi Thành đồng loạt ra quân hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID) trên địa bàn huyện.

Công an huyện Núi Thành tổ chức thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNEID) cho công dân

  Nhân dịp Huyện Núi Thành tổ chức Hội trại đại đoàn kết toàn dân để kỷ niêm 90 năm thành lập phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện.

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là: “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP

   Ngày 31/3/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ chị Chỉ thị số 38-CT/TU về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong triển khai thực hiện Đề án 06

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn Núi Thành đã nhanh chóng đôn đốc các cơ sở Đoàn toàn huyện phối hợp với chính quyền địa phương tham gia hoàn thành việc thành lập tổ công nghệ số cộng đồng đảm bảo 100% thôn, khối phố trong quý 1 năm 2023.

Huyện Núi Thành tăng tốc thực hiện cài đặt VNIED mức độ 2 cho người dân

  Trong thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương đã tập trung công tác lãnh, chỉ đạo huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc trong việc triển khai thực hiện đề án 06 với nhiều cách làm hay, sáng tạo và đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ đăng ký và kích hoạt tài khoản Định danh điện tử có nhiều chuyển biến đáng kể.

UBND Huyện tổ chức cuộc họp Tổ công tác Đề án 06

   Sáng ngày 08/6/2023, tại phòng họp số 1 UBND Huyện, Tổ công tác Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt Đề án 06) tổ chức cuộc họp tháng 6 đề triển khai thực hiện một số nhiệm vụ.

UBND xã Tam Xuân 2 khen thưởng thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ.

  Chiều 1/6/2023, UBND xã Tam Xuân 2 tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VneID) và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Và tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Q-Office, một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số.    

Xã Tam Quang ra quân phát động đợt thi đua cao điểm kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Sáng 27/5/2023, UBND xã Tam Quang tổ chức Lễ ra quân phát đông đợt thi đua cao điểm kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) với Chủ đề: “Đến từng nhà, rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ Nhân dân”.

Núi Thành đồng loạt ra quân phát động đợt thi đua cao điểm kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Sáng 27/5/2023, 17/17 xã, thị trấn của huyên Núi Thành đồng loạt tổ chức Lễ ra quân phát đông đợt thi đua cao điểm kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) với Chủ đề: “Đến từng nhà, rà từng người xác lập tài khoản định danh điện tử (VNeID) phục vụ Nhân dân”.