Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 26/3/2024, UBND huyện Núi Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Mau - Phó bí thư thường trực huyện ủy, đ/c Lê Văn Sinh – phó bí thư huyện ủy – chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Núi Thành quyết tâm đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Việc thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt được Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo bằng Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022. Và đây cũng là một trong những tiện ích mà Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Huyện Núi Thành: Sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn huyện

Sáng ngày 26/01/2024,Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Sinh, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 của huyện, chủ trì hội nghị Hội nghị Sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có thành viên Tổ Công tác, Tổ giúp việc Đề án 06 của huyện; Tổ trưởng và Tổ phó thường trực Đề án 06 các xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện Núi Thành.

Triển khai Đề án 06 và hiệu quả không như mong đợi

Huyện Núi Thành thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng chính phủ từ năm 2022 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06).

       Huyện Núi Thành: Đưa các mô hình chuyển đổi số vào thực tiễn

  UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Theo đó, có 43 mô hình sẽ được tập trung nguồn lực để thực hiện từ năm 2023 đến các năm tiếp theo.

Huyện Núi Thành tăng cường thực hiện Đề án 06

Ngày 06/01/2022 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 06).

Huyện Núi Thành tiếp tục Cài đặt ứng dụng VNeID cho người dân

Đợt thi đua cao điểm về thực hiện cài đặt ứng dụng VNEID cho người dân đã kết thúc, Huyện Núi Thành đã đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD), cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, 17/17 xã, thị trấn của huyện Núi Thành đồng loạt ra quân hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID) trên địa bàn huyện.

Công an huyện Núi Thành tổ chức thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNEID) cho công dân

  Nhân dịp Huyện Núi Thành tổ chức Hội trại đại đoàn kết toàn dân để kỷ niêm 90 năm thành lập phủ ủy Tam Kỳ và 40 năm thành lập huyện.

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là: “Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP

   Ngày 31/3/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ chị Chỉ thị số 38-CT/TU về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.