Tam Sơn: Tổ chức Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân và góp ý Cán bộ, công chức xã năm 2023

Ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại Nhà sinh hoạt văn hóa Khu dân cư Đức Phú, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Sơn tổ chức Hội nghị Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân, góp ý CBCC năm 2023.

Tam Tiến: Tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023

Sáng ngày 21/4/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến tổ chức hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại các xã miền núi năm 2023

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTQ Việt Nam huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành tổ chức tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại 2 điểm xã miền núi Tam Sơn và xã Tam Thạnh.

Tam Xuân II: Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Chiều ngày 20/04/2023 Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Tam Xuân II tổ chức tập huấn cho Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ đoàn kết, đại diện các tộc văn hóa và lực lượng nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã năm 2023.

Tam Hòa: Phát động mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn" trong đồng bào theo đạo Tin Lành

Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2023 vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hoà phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Chi hội thánh Tin lành xã Tam Hoà tổ chức phát động mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” trong đồng bào theo đạo Tin lành.

Tam Tiến: Tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng xây dựng “Thôn văn hóa” “Tộc văn hóa” “Gia đình văn hóa”

Sáng ngày 11/4/2023 UBND phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng xây dựng “Thôn văn hóa” “Tộc văn hóa” “Gia đình văn hóa”.

Tam Hải: Tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Sáng ngày 07/4/2023, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc”, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Tam Hoà: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hoà phối hợp với UBND xã và Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan đến công tác tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng cho cán bộ và Nhân dân thôn Phú Vinh, xã Tam Hoà.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Tam Anh Bắc tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội năm 2023

Sáng ngày 28/3/2023, tại Phòng họp trực tuyến. Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh Bắc tổ chức Hội nghị Phản biện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tam Anh Bắc về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2025.