Tam Hòa: Phát động mô hình "Phân loại rác thải tại nguồn" trong đồng bào theo đạo Tin Lành

Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2023 vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hoà phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Chi hội thánh Tin lành xã Tam Hoà tổ chức phát động mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” trong đồng bào theo đạo Tin lành.

Tam Tiến: Tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng xây dựng “Thôn văn hóa” “Tộc văn hóa” “Gia đình văn hóa”

Sáng ngày 11/4/2023 UBND phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Tiến tổ chức Tọa đàm nâng cao chất lượng xây dựng “Thôn văn hóa” “Tộc văn hóa” “Gia đình văn hóa”.

Tam Hải: Tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 - 2023

Sáng ngày 07/4/2023, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Hải tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “ Đại đoàn kết toàn dân tộc”, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm phối hợp, triển khai và tổ chức thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Tam Hoà: Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023

Chiều ngày 28 tháng 3 năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hoà phối hợp với UBND xã và Đồn Biên phòng Tam Thanh tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản liên quan đến công tác tái định cư, bồi thường giải phóng mặt bằng cho cán bộ và Nhân dân thôn Phú Vinh, xã Tam Hoà.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Tam Anh Bắc tổ chức Hội nghị Phản biện xã hội năm 2023

Sáng ngày 28/3/2023, tại Phòng họp trực tuyến. Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh Bắc tổ chức Hội nghị Phản biện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tam Anh Bắc về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023 - 2025.

Tam Anh Nam: Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2023

Sáng ngày 28/3/2023 tại Hội trường đa năng cơ quan hành chính xã Tam Anh Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh Nam phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền xã với Nhân dân.

Núi Thành: Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận năm 2023

Sáng ngày 29/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ Mặt trận năm 2023.

Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Núi Thành khai Kế hoạch vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Chiều ngày 28/03/2023, tại phòng họp cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức họp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” nhằm đánh giá kết quả vận động năm 2022 và triển khai Kế hoạch vận động năm 2023

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn xã Tam Hòa

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biển trong Nhân dân về những chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hòa đặc biệt chú trọng; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận.