Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tiếp tục tổ chức nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”

Phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình là việc làm cần thiết, góp phần giảm thiểu lượng rác và chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Nhận thức được điều đó, huyện Núi Thành đã thực hiện mô hình điểm việc phân loại rác tại hộ gia đình và bước đầu đã có những kết quả tích cực. Từ năm 2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành đã vận động nhân dân chủ động phân loại rác ngay tại hộ gia đình và được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Sau khi thu gom, rác được phân loại về địa điểm tập kết, rác hữu cơ được ủ để làm thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, lợn và ủ để làm phân bón cho các loại cây trồng...

Ban Thanh Tra Nhân dân xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện quy trình tổ chức vận động và quản lý, sử dụng các khoản vận động trên địa bàn thôn Hoà Bình

Vào chiều ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ban Thanh tra Nhân dân xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện quy trình tổ chức vận động và quản lý, sử dụng các khoản vận động trên địa bàn thôn Hoà Bình, xã Tam Hòa.

Xã Tam Giang tổ chức ra mắt mô hình “Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tố giác tội phạm”

Chiều ngày 2/6/2023 tại nhà văn hóa thôn Đông An, xã Tam Giang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang tổ chức ra mắt mô hình hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tố giác tội phạm.

Xã Tam Hải tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2023 Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã và Bưu diện Văn hóa xã Tam Hải tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Núi Thành tổ chức Diễn đàn “Công an huyện lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân” năm 2023

Sáng ngày 31/5/20223, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành chủ trì tổ chức Diễn đàn “Công an huyện Núi Thành lắng nghe ý kiến góp ý của Nhân dân” năm 2023 tại xã Tam Tiến.

Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 29/5/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình hành động của Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều ngày 28 tháng 4 năm 2023 vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình hành động của Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.