Tam Hòa tổ chức phát động xây dựng tộc họ văn hóa

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2023 vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phối hợp với UBND xã Tam Hoà và hội đồng gia tộc tổ chức phát động xây dựng tộc họ văn hoá Tộc Phạm Hữu thôn Hoà An.

Tam Hải: Phát động mô hình “Thu gom rác thải bãi tắm Trong – Xanh – Sạch – Đẹp”

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2023 Ban công tác Mặt Trận thôn Đông Tuần - Xã Tam Hải đã tổ chức phát động mô hình “Thu gom rác thải bãi tắm Trong - Xanh - Sạch - Đẹp” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tiếp tục tổ chức nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình”

Phân loại rác sinh hoạt tại hộ gia đình là việc làm cần thiết, góp phần giảm thiểu lượng rác và chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Nhận thức được điều đó, huyện Núi Thành đã thực hiện mô hình điểm việc phân loại rác tại hộ gia đình và bước đầu đã có những kết quả tích cực. Từ năm 2022, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành đã vận động nhân dân chủ động phân loại rác ngay tại hộ gia đình và được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Sau khi thu gom, rác được phân loại về địa điểm tập kết, rác hữu cơ được ủ để làm thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, lợn và ủ để làm phân bón cho các loại cây trồng...

Ban Thanh Tra Nhân dân xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện quy trình tổ chức vận động và quản lý, sử dụng các khoản vận động trên địa bàn thôn Hoà Bình

Vào chiều ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ban Thanh tra Nhân dân xã Tam Hoà tổ chức giám sát việc thực hiện quy trình tổ chức vận động và quản lý, sử dụng các khoản vận động trên địa bàn thôn Hoà Bình, xã Tam Hòa.

Xã Tam Giang tổ chức ra mắt mô hình “Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tố giác tội phạm”

Chiều ngày 2/6/2023 tại nhà văn hóa thôn Đông An, xã Tam Giang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang tổ chức ra mắt mô hình hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tố giác tội phạm.

Xã Tam Hải tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2023 Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã và Bưu diện Văn hóa xã Tam Hải tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.