Phát huy vai trò của Tổ đoàn kết đối với công tác tập hợp và vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Tổ đoàn kết là hình thức tổ chức tự quản ở từng nhóm hộ của công tác Mặt trận; là một mô hình hoạt động công tác Mặt trận gần Nhân dân, sát với Nhân dân nhất hiện nay. Thời gian qua tổ đoàn kết ở xã Tam Anh Nam đã tổ chức hoạt động đem lại những kết quả cụ thể, thiết thực trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hoạt động của MTTQ đến với người dân; tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân ở từng khu dân cư, từng nhóm hộ.

Đổi mới phương pháp vận động quần chúng tham gia xây dựng nông thôn mới

Hằng năm vào dịp đón Tết nguyên đán cổ truyền dân tộc và chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Anh Nam tổ chức Cuộc thi “Trang trí Nhà văn hóa; Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Tết nguyên đán Quý Mão vừa qua là lần thứ 2 xã Tam Anh Nam tổ chức cuộc thi này