Kết quả cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển

Kết quả cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển

Điều chỉnh thể lệ nội dung thi viết cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển

Điều chỉnh thể lệ nội dung thi viết cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển

Gia hạn thời gian nhận bài thi Cuộc thi viết tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển

Gia hạn thời gian nhận bài thi Cuộc thi viết tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển

Giới thiệu Đề cương trả lời cuộc thi Tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển

Giới thiệu Đề cương trả lời cuộc thi Tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Thể lệ cuộc thi

Thể lệ cuộc thi

Thành lập BGK và thư ký cuộc thi

Thành lập BGK và thư ký cuộc thi

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành "40 năm hình thành và phát triển"

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành "40 năm hình thành và phát triển"

Huyện Núi Thành phát động cuộc thi cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Chí Dân- Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành- Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển (BTC) vừa ký ban hành thể lệ cuộc thi tìm hiểu về Núi Thành, 40 năm hình thành và phát triển.