Ra quân ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hoá công vụ

Ngày 18/3, hưởng ứng phát động của Đoàn cấp trên, Huyện đoàn Núi Thành đã chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ” năm 2023.

  Bưu điện và Đoàn thanh niên ký kết thỏa thuận thúc đẩy chuyển đổi số.

Chiều 20/3/023, Trung ương Đoàn và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2026.

Chi đoàn CS BHXH huyện Núi Thành hưởng ứng ngày Hội “Thanh niên khởi nghiệp – Chuyển đổi số”

Sáng ngày 12/3/2023, tại xã Tam Anh Nam, viên chức, lao động cùng cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành đã tham gia Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2023; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số cho người dân.

Một số lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số hiện nay theo hành Quyết định số 749/QĐ-TTg của Chính phủ

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó có quy định 08 ngành, nghề ưu tiên chuyển đổi số trước là: Y tế, Giáo dục, Ngân hàng, Nông Nghiệp, Tài nguyên, Giao thông vận tải và Logistics, Năng lượng, sản xuất công nghiệp.

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước.

Trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 khẳng định:

Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ quản lý các trường học

Sáng ngày 7/2, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ quản lý các trường học.

Huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện Chuyển đổi số năm 2023

Năm 2022 là năm đầu tiên huyện Núi Thành thực hiện chuyển đổi số với nhiều thuận lợi như: 100% cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện và cấp xã sử dụng mạng LAN, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan.

Công an huyện Núi Thành tổ chức triển khai đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đạt ứng dụng VNEID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện

  Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNEID và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện về đẩy mạnh triển khai Đề án số 06 trên địa bàn,

Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ công an huyện Núi Thành tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho đoàn viên, hội viên

  Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện về đẩy mạnh triển khai Đề án số 06 trên địa bàn, sáng ngày 22/12/2022, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hơn tất cả đoàn viên, hội viên Công an huyện Núi Thành.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số

Việc đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;