Tác động của chuyển đổi số đến cuộc sống

Chuyển đổi kỹ thuật số hiện đang tác động vào công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta với sức mạnh vô cùng lớn.

Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

Để triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ về Chương trình chuyển đổi số được giao tại Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021- 2025;

Tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung trong hoạt động cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng Chính quyền số

   Chính phủ điện tử là Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng - Thúc đẩy chuyển đổi số tiếp cận người dân

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Núi Thành năm 2023 với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tích cực duy trì hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khối phố trên địa bàn đạt hiệu quả.

Huyện Núi Thành triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Núi Thành.

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Núi Thành truyền thông chuyển đổi số năm 2023

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số huyện Núi Thành năm 2023 nhằm tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân trong huyện để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn huyện.

Tổ công nghệ số cộng đồng - Thúc đẩy chuyển đổi số tiếp cận người dân

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Núi Thành năm 2023 với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tích cực duy trì hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khối phố trên địa bàn đạt hiệu quả.

Ra quân ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền văn hoá công vụ

Ngày 18/3, hưởng ứng phát động của Đoàn cấp trên, Huyện đoàn Núi Thành đã chỉ đạo cho các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ” năm 2023.

  Bưu điện và Đoàn thanh niên ký kết thỏa thuận thúc đẩy chuyển đổi số.

Chiều 20/3/023, Trung ương Đoàn và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2026.

Chi đoàn CS BHXH huyện Núi Thành hưởng ứng ngày Hội “Thanh niên khởi nghiệp – Chuyển đổi số”

Sáng ngày 12/3/2023, tại xã Tam Anh Nam, viên chức, lao động cùng cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành đã tham gia Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2023; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số cho người dân.