Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững, khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, trở thành “thước đo mức độ bền vững của quốc gia”.

Chuyển động cùng chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang là phương thức phát triển mới tác động sâu rộng, bao trùm tất cả ngành, lĩnh vực, đời sống, với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân

Trong thời đại xã hội hiện nay, chúng ta gần như đã không còn xa lạ với cụm từ “chuyển đổi số” nữa. Với thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Huyện Núi Thành đứng thứ 03 trên toàn tỉnh về chuyển đổi số

  Ngày 13/6/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký quyết định 1206/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cuộc sống của người tiêu dùng.

Chuyển đổi số đang được xem là xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Không chỉ các doanh nghiệp mà đối với người tiêu dùng cũng quan tâm đến chuyển đổi số. Và có thể thấy, tầm quan trọng của chuyển đổi số được thể hiện rõ ràng qua những lợi ích của chuyển đổi số mang lại cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành tập huấn chuyển đổi số tại xã miền núi Tam Thạnh

Sáng ngày 1/6, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành phối hợp với UBND xã Tam Thạnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2023 cho cán bộ - công chức và các thành viên Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn xã miền núi Tam Thạnh.

Chú trọng chuyển đổi số cấp xã - liên quan trực tiếp đến người dân

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Chuyển đổi số cấp xã là mục tiêu quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến người dân.

Núi Thành tập huấn vận hành, cập nhật dữ liệu trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh IOC

Sáng ngày 24/5/2023, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Trung tâm VNPT Quảng Nam tổ chức buổi tập huấn, hướng dẫn vận hành, cập nhật dữ liệu trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh IOC.

Tác động của chuyển đổi số đến cuộc sống

Chuyển đổi kỹ thuật số hiện đang tác động vào công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta với sức mạnh vô cùng lớn.

Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

Để triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ về Chương trình chuyển đổi số được giao tại Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021- 2025;