Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành tập huấn chuyển đổi số tại xã miền núi Tam Thạnh

Sáng ngày 1/6, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành phối hợp với UBND xã Tam Thạnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số năm 2023 cho cán bộ - công chức và các thành viên Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn xã miền núi Tam Thạnh.

Chú trọng chuyển đổi số cấp xã - liên quan trực tiếp đến người dân

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ được UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Chuyển đổi số cấp xã là mục tiêu quan trọng vì nó liên quan trực tiếp đến người dân.

Núi Thành tập huấn vận hành, cập nhật dữ liệu trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh IOC

Sáng ngày 24/5/2023, UBND huyện Núi Thành phối hợp với Trung tâm VNPT Quảng Nam tổ chức buổi tập huấn, hướng dẫn vận hành, cập nhật dữ liệu trên hệ thống Trung tâm điều hành thông minh IOC.

Tác động của chuyển đổi số đến cuộc sống

Chuyển đổi kỹ thuật số hiện đang tác động vào công việc và cuộc sống hàng ngày của chúng ta với sức mạnh vô cùng lớn.

Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

Để triển khai, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ về Chương trình chuyển đổi số được giao tại Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021- 2025;

Tăng cường sử dụng các phần mềm dùng chung trong hoạt động cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng Chính quyền số

   Chính phủ điện tử là Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng - Thúc đẩy chuyển đổi số tiếp cận người dân

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Núi Thành năm 2023 với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tích cực duy trì hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khối phố trên địa bàn đạt hiệu quả.

Huyện Núi Thành triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Núi Thành.

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Núi Thành truyền thông chuyển đổi số năm 2023

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch truyền thông chuyển đổi số huyện Núi Thành năm 2023 nhằm tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về thực hiện chuyển đổi số, tạo sự đồng thuận trong các cấp chính quyền và Nhân dân trong huyện để triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn huyện.

Tổ công nghệ số cộng đồng - Thúc đẩy chuyển đổi số tiếp cận người dân

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Núi Thành năm 2023 với chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Huyện đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn tích cực duy trì hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khối phố trên địa bàn đạt hiệu quả.