Công an huyện Núi Thành tổ chức triển khai đồng loạt đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đạt ứng dụng VNEID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện

  Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNEID và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện về đẩy mạnh triển khai Đề án số 06 trên địa bàn,

Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ công an huyện Núi Thành tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho đoàn viên, hội viên

  Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện về đẩy mạnh triển khai Đề án số 06 trên địa bàn, sáng ngày 22/12/2022, Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hơn tất cả đoàn viên, hội viên Công an huyện Núi Thành.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số

Việc đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

Hiệu quả bước đầu từ xây dựng chính quyền số

Với nhiều cố gắng, thời gian gần đây, huyện Núi Thành đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn toàn huyện và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực…

Núi Thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 8.079/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 531/2022 của Sở Nội vụ, ngay trong đầu tháng 4.2022, UBND huyện Núi Thành đã triển khai thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền, giai đoạn 2021-2025.