Tăng cường công tác phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người kịp thời và hiệu quả tại Công văn số 5995/BYT ngày 24/10/2022 của Bộ Y tế; UBND tỉnh yêu cầu.


Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút; điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm; xử lý sớm, triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; đảm bảo các điều kiện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế; thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan y tế, cơ quan thú y, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giám sát dịch cúm trên gia cầm, trên người để kịp thời xử lý triệt để ổ dịch. Sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương tăng cường tuyên truyền về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người, nhất là tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao.

Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống lây truyền từ động vật sang người theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT; báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế./.

                                                                         

Tin liên quan