Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành (khóa XII) tổ chức kỳ họp lần thứ 8

Sáng ngày 26.10.2022, tại hội trường Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện Núi Thành (khóa XII) tổ chức kỳ họp lần thứ 8. Đây là kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nội dung quan trọng.


  Đến dự cùng với 33/34 đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 có các đồng chí Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo một số ban, phòng liên quan ở huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chù tịch UBND các xã, thị trấn.

  Ồng Nguyễn Tri Ấn, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Hữu Đạo - UVTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 Ông Nguyễn Tri Ấn, TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành phát biểu khai mạc kỳ họp, 

 Tiếp đó, kỳ họp lần thứ 8 - HĐND huyện khóa XII nghe các tờ trình của UBND huyện: Về đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ các địa phương thanh toán nợ nguồn ngân sách Trung ương của các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021; Về xin chủ trương bổ sung kinh phí tu bổ, nâng cấp di tích nhà ông Võ Sạ, xã Tam Hiệp; Về việc đề xuất điều chỉnh kinh phí khắc phục, sửa chữa cơ sở hạ tầng các địa phương bị hư hỏng sang thực hiện chi đầu tư; Về đề nghị thống nhất kế hoạch kiên cố hoá giao thông nông thôn (đợt 3) giai đoạn 2021-2025; Về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành, giai đoạn 2021-2025 và báo cáo của UBND huyện về Danh mục công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023.


 Kỳ họp nghe Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 8. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tham gia thảo luận; nghe phát biểu giải trình các nội dung thảo luận tại kỳ họp và ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Sinh.

  Kỳ họp lần thứ 8 – HĐND huyện khóa XII thông qua 4 Nghị quyết: Nghị quyết về kế hoạch kiên cố hoá giao thông nông thôn (đợt 3) giai đoạn 2021-2025; Về Quy định hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành, giai đoạn 2021-2025; Về Danh mục công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và Nghị quyết về Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung: Thống nhất sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện hỗ trợ các địa phương thanh toán nợ nguồn ngân sách Trung ương của các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021; Thống nhất bổ sung kinh phí tu bổ, nâng cấp di tích Nhà ông Võ Sạ, xã Tam Hiệp; Thống nhất điều chỉnh kinh phí khắc phục, sửa chữa cơ sở hạ tầng các địa phương bị hư hỏng sang thực hiện chi đầu tư.

                                                                                

Tin liên quan