Công an huyện Núi Thành tổ chức ký kết thi đua mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Thực hiện Kế hoạch số 3746/KH-CAT-PC06-PX03, ngày 12/10/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về phát động đợt thi đua mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP.


         

Ngày 01/11/2022, Công an huyện Núi Thành đã triển khai Lễ phát động thực hiện cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các biện pháp bảo đảm thực hiện Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện Núi Thành nhằm quán triệt vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo, chỉ huy trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp CCCD, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời đúng quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP.


            Thượng tá Phan Chu Ký, Phó Trưởng Công an huyện yêu cầu Công an các xã, thị trấn thời gian không còn nhiều mà khối lượng công việc rất lớn. Để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao và phục vụ Nhân dân được tốt nhất, lực lượng Công an toàn huyện phải xác định rõ đây là mệnh lệnh chiến đấu, kỷ luật công tác của lực lượng vũ trang. Do đó từng Lãnh đạo, Chỉ huy, CBCS  phải nhận thức sâu sắc, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, “Tiên phong, gương mẫu đi đầu”; bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể theo Kế hoạch của Công an tỉnh cần thực hiện, hoàn thành trong từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng với quyết tâm chính trị cao nhất....Đây là trách nhiệm nhưng cũng là danh dự của ngành Công an trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và xã hội, đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số Quốc gia, vì sự phát triển của đất nước, vì Nhân dân phục vụ.

Đại diện Công an 17 xã, thị trấn cùng ký cam kết xác định trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể, chủ động chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; có kế hoạch kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm hoàn thành 100% các chỉ tiêu về dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp CCCD, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương quán triệt, chỉ đạo, tuyên tuyền, phổ biến các quy định của Luật Cư trú năm 2020; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; nhất là tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, tài khoản VNeID, thiết bị đọc mã QRcode, đọc chíp trên thẻ CCCD nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giao dịch dân sự.

Tin liên quan