Xã Tam Anh Nam và kết quả triển khai thực hiện “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”

Xã Tam Anh Nam là một xã vùng cát nằm ở hướng Đông Bắc huyện Núi Thành, cách trung tâm huyện lỵ 8km, cách trung tâm Tỉnh lỵ Quảng Nam (Thành phố Tam Kỳ) 15km về hướng Đông Nam.

Toàn xã có diện tích tự nhiên 2.190ha, trong đó đất nông nghiệp 906 ha, đất lâm nghiệp 765ha, đất nuôi trồng thủy sản 70 ha, còn lại hơn 100ha là đất có khả năng nông nghiệp, đất hoang các loại và đồi núi trọc chưa khai thác. Dân cư xã Tam Anh Nam phân bố không đồng đều, giá trị sản xuất trên địa bàn: Nông, ngư nghiệp chiến 9%; Thương nghiệp, dịch vụ chiếm 14,8% và Công nghiệp, xây dựng chiếm 76,2%. Xuất phát từ điều kiện tự nhiên, dân số như trên, xã Tam Anh Nam là một trong những xã có điều kiện thuận lợi cơ bản cho việc phát triển kinh tế nông - lâm - ngư - công nghiệp - thương mại, dịch vụ một cách toàn diện. Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện các Dự án như: Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Thaco - Chu Lai; Dự án như: Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tần KCN Tam Anh - An An Hòa; Dự án đường trục chính nối KCN ô tô Chu Lai - Trường Hải đến KCN Tam Anh; Dự án Khu tái
định cư giai đoạn 4; và Dự án Đường DH 3 giai đoạn 2... Đây là cơ hội, là động lực để phát triển kinh tế, đời sống xã hội, bởi theo cơ cấu phát triển mới của xã nhà, lĩnh vực dịch vụ phát triển đa dạng hơn, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa và sản xuất theo mô hình công nghiệp với hình thức sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản chất lượng
cao.

Triển khai thực hiện “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” là một trong những nhiệm vụ cụ thể của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Cùng với chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, phong trào càng trở nên thiết thực trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Trong những năm qua, phong trào xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn xã Tam Anh Nam được triển khai sâu rộng.  Bám sát 5 tiêu chuẩn, với cách làm hiệu quả, sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Tam Anh Nam đã có những kết quả nhất định trong xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của xã đạt 9%. Cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến cuối năm 2022, cơ cấu kinh tế trên địa bàn: Công nghiệp chiếm 77%, thương mại - dịch vụ chiếm 15%, nông nghiệp chiếm 8%, .Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt mức 42.000.000đ/người/năm. Năm 2022 toàn xã có 2.748 hộ, 9.780 khẩu, 26 hộ nghèo, 52 khẩu, tỷ lệ 1,31%, 39 hộ cận nghèo, 72 khẩu, tỷ lệ 1,42%. Hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn: Đường bê tông xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn được bê tông hoá 100%. Đường trục xóm được bê tông hoá đạt 100%. Kênh mương được sửa chữa, làm mới, nâng cấp và bê tông hoá đạt 90%. Đê ngăn mặn hàng năm được đầu tư nâng cấp, kiên cố hóa bờ kè, Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, giảm chăn nuôi hộ, công tác phòng chống dịch được kịp thời nên đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt; đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và đời sống nhân dân trên địa bàn. Nhiều mô hình chăn nuôi được đầu tư lớn và có bước phát triển vượt bậc. Các loại hình kinh doanh dịch vụ được đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; đáp ứng nhu cầu thụ hưởng ngày càng cao của Nhân dân, giải quyết được nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao động trên địa bàn. Địa phương có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đông đảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân như nuôi tôm thẻ chân trắng
trên ao nuôi lót bạt, trồng rừng, may công nghiệp…

Hoạt động văn hóa thể thao được tăng cường lãnh, chỉ đạo, cụ thể hoá bằng các Nghị quyết, kế hoạch phù hợp với nhu cầu, điều kiện của địa phương. Vì vậy, nhiều hoạt động đã có sự chuyển biến thật sự về chất, số lượng gia đình, cơ quan, đơn vị, thôn được công nhận danh hiệu văn hóa được nâng lên, đặc biệt là độ bền vững của Danh hiệu thôn văn hóa có sự chuyển biến tích cực. Công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời, không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc thiếu sự quan tâm của xã hội. Năm học 2021 - 2022, xã  có 71 em học sinh đạt giải các cấp gồm 04 giải Quốc gia, 05 giải Tỉnh và 62 giải Huyện, học sinh giỏi THPT có 88 em. Trạm y tế đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, công tác trực sơ cấp cứu đảm bảo, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có chất lượng hơn. Công tác
phòng chống dịch bệnh được siết chặt hơn, kịp thời khống chế các loại bệnh dịch xảy ra; an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được kiểm tra thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các sự cố. Công tác Dân số và phát triển được quan tâm, chất lượng dân số ngày càng được nâng cao, công tác truyền thông luôn được đổi mới, nhận thức trong Nhân dân về nâng cao sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình có những tiến bộ rõ nét.


Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, các Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn được tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng và nâng cấp. Duy trì và phát huy hiệu quả 6 khu thể thao ở các thôn, 01 khu trung tâm thể thao của xã và 1 khu vui chơi dành cho trẻ em, người cao tuổi, đầu tư nâng cấp 01 khu thể thao (Mỹ Sơn), 03 khu vui chơi người già và trẻ em (Tiên Xuân 1, Tiên Xuân 2 và Diêm Phổ), 100% các thôn đều được đầu tư trang bị các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao. Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, do vậy xã đã tổ chức được các giải thi đấu thể dục thể thao như: Giải bóng đá Nam 11 người, giải bóng đá Thiếu niên U15 Hè; Giảỉ bóng chuyền Bông lúa vàng và giải bóng đá Nữ; Giải cờ tướng xã Tam Anh Nam lần thứ 15... Ngoài ra còn tổ chức thi đấu giao hữu bóng đá Nam Đà và Giải Bi sắt với Du học sinh Lào tại Quảng Nam. Chất lượng các giải thi đấu thể thao được nâng lên và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của Huyện tổ chức.

100% thôn của xã đã xây dựng được hương ước, qui ước hoạt động của thôn. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, về cơ bản thực hiện tốt, dần dần hình thành tổ chức đám cưới theo nếp sống mới và theo quy ước, hương ước. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội đảm bảo thực hiện đúng với hướng dẫn của cấp trên. 100% các hộ gia đình đăng ký thực hiện tốt việc không rải vàng mã tiễn đưa người quá cố và đang tiếp tục vận động nhân dân không rải vật phẩm cúng ra ngoài đường, nơi công cộng. Việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường nông thôn thông qua việc phát huy các hoạt động phong trào văn hóa thể thao gắng với xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa cộng đồng. Các buổi lễ hội của thôn đã trở thành ngày hội văn hóa, là niềm tự hào và khơi dậy ý thức trách nhiệm xây dựng cộng đồng của nhân dân. Các cơ quan đơn vị, trường học đều xây dựng quy chế và thực hiện tốt nếp sông văn minh nơi công cộng, trong năm qua kết quả thực hiện tại các cơ quan đều có sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ công chức lao động, từ việc chấp hành giờ giấc làm việc, tác phong nề nếp đến việc hạn chế uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, không còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hút thuốc lá trong cơ quan và giờ làm việc, tác phong, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị ngày càng có tâm và đủ tầm.

Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng lên hằng năm. Các giá trị văn hóa cổ truyền được phát huy và có tác dụng động viên Nhân dân tham gia tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa - xã hội. Trật tự an ninh, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân sống có kỷ cương, nề nếp, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân. Nếp sống và làm việc theo pháp luật được hình thành và trở thành một trong những tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận danh hiệu văn hóa. Vì vậy, danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa thực sự là niềm tự hào của nhân dân. Trên 95% người dân được phổ biến, giáo dục phát luật và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương. Các nghĩa vụ công dân, các cuộc vận động trong cộng đồng được thực hiện ngày càng tốt hơn, mang tính tự nguyện, tự giác cao.

Có thể thấy những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” ở xã Tam anh Nam đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tin liên quan