Những khó khăn khi triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trên địa bàn huyện Núi Thành

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho tổ chức và công dân như: Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và có thể thực hiện bất cứ lúc nào chỉ cần có máy tính và mạng internet.

        Tuy nhiên, để dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đến được với người dân trên địa bàn tỉnh thì hiện còn gặp nhiều khó khăn.

 Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng theo 04 mức độ.  Mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó. Mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến; việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Trong bốn mức độ trên thì mức độ 3 và 4 là hai mức độ cao trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến.


Hiện nay, theo thống kê tỉnh Quảng Nam đang áp dụng 1.463 thủ tục hành chính (TTHC) trên cả 03 cấp, cấp tỉnh 1.124 TTHC, cấp huyện 236 TTHC, cấp xã 103 TTHC. Trong số các TTHC trên có 1425 TTHC đã được cung cấp ở mức độ 4. Tuy đã triển khai cung cấp dịch vụ công một cách mạnh mẽ nhưng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn rất hạn chế. Ngay tại trụ sở Một cửa điện tử huyện Núi Thành, cán bộ, công chức phải thực hiện thao tác nộp hồ sơ cho người dân trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh. Số lượng hồ sơ của người dân nộp trực tiếp trên cổng dịch vụ công trực tuyến rất hạn chế. Hầu như ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa nhận được một hồ sơ mà người dân nộp trực tuyến, hầu hết mọi người dân đều nộp trực tiếp ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn.

Nguyên nhân khiến dịch vụ công trực tuyến mức độ cao chưa phát huy hiệu quả là do một bộ phận dân cư, chủ yếu là lao động nông thôn, khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin còn thấp, không phải người dân nào cũng có điều kiện tiếp xúc với máy tính, mạng internet nên không biết cách sử dụng, truy cập để thực hiện giao dịch TTHC trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, do tâm lý và thói quen của tổ chức, công dân khi làm việc với cơ quan nhà nước, họ lo ngại về sự không thuận tiện và mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến nên chỉ muốn đến trực tiếp cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ cho yên tâm. Mặt khác, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng dịch vụ công trên hệ thống điện tử cũng như công tác tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đã cung cấp dịch vụ công 3,4 để người dân biết, hiểu, tin và làm các thủ tục liên quan bằng phương thức điện tử 3,4 còn hạn chế. Điều này đã khiến cho người dân chưa biết, chưa hiểu cách thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 như thế nào.  

Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, góp phần gia tăng mức độ tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp. Cùng với những giải pháp này thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tìm hiểu kiến thức về công nghệ thông tin để có thể chủ động tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

 

Tin liên quan