Huyện Núi Thành nỗ lực chuyển đổi số

Ngày 20/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

 Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản.


(Ảnh: Internet)

Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin của huyện cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ phát triển chuyển đổi số trên địa bàn; 100% xã, thị trấn của huyện Núi Thành đã được kết nối cáp quang đến trung tâm; 100% cơ sở giáo dục đã kết nối internet băng thông rộng; sóng 4G -5G đã phủ đến 97% các xã, thôn;  tỷ lệ người dân sử dụng internet hơn 83%.

Để thực hiện chuyển đổi số, huyện đã ban hành các Đề án chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính của huyện cũng như áp dụng cho UBND các xã, thị trấn. Với mục tiêu đến năm 2025, hiệu lực hoạt động với 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.   80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, huyện đã triển khai thực hiện các điểm Hội nghị truyền hình tại 17 xã, thị trấn kết nối liên thông từ trung ương, đến tỉnh, về huyện và UBND các xã, thị trấn. Bảo hiểm xã hội huyện Núi Thành triển khai ứng dụng VSSID – bảo hiểm xã hội số được sử dụng trên điện thoại di động thông minh với nhiều chức năng, tiện ích như: Cung cấp thông tin: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; Thông tin hưởng các chế độ BHXH (một lần, ốm đau, thai sản…); Lịch sử khám, chữa bệnh BHYT… Cung cấp các tiện ích tra cứu: Mã số BHXH; Cơ quan BHXH; Cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; Cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Đơn vị tham gia BHXH…, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực BHXH. Cục thuế Núi Thành triển khai cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế thông qua mở rộng ứng dụng eTax trên nền tảng Web sang ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile) cho phép cài đặt trên thiết bị di động thông minh hệ điều hành IOS hoặc Android.

Việc triển khai lắp đặt, vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) tại UBND huyện, IOC là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của tỉnh, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của huyện trên tất cả lĩnh vực.

Mới đây, huyện Núi Thành được UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 2 tỷ  đầu tư, mua sắm thiết bị, vận hành và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Hi vọng, trong tương lai không xa, huyện Núi Thành sẽ trở thành một huyện đi tiên phong trong việc chuyển đổi số tại tỉnh Quảng Nam./.

 

Tin liên quan