V/v cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

.

(Kèm theo công văn số 1460/UBND-VP ngày 12/9/2022 của UBND huyện Núi Thành về việc cung cấp thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí)

 

TT

Đơn vị

Người phát ngôn/Chức vụ

Điện thoại cơ quan/Di động

Hộp thư điện tử

1

UBND huyện Núi Thành

Lê Văn Sinh, 

Chủ tịch UBND 

0916829202

02359702202

Sinhlv@quangnam.gov.vn

2

UBND thị trấn Núi Thành

Huỳnh Minh Cường,

Chủ tịch UBND

0235.3902.902

0903541732

cuonghm@quangnam.gov.vn

3

UBND xã Tam Nghĩa

Nguyễn Thành Đạt,

 Chủ tịch UBND

0914246154

datnt@quangnam.gov.vn

4

UBND xã Tam Quang

Huỳnh Thị Mỹ Dung, 

Chủ tịch UBND

0354214496

dunghtm@quangnam.gov.vn

5

UBND xã Tam Hải

Nguyễn Tấn Hùng,

 Chủ tịch UBND

0235.6270.079

0976872909

hungnt@quangnam.gov.vn

6

UBND xã Tam Giang

Phạm Văn Châu, 

Chủ tịch UBND

0235.3600.295

0907095719

chaupv@quangnam.gov.vn

7

UBND xã Tam Mỹ Đông

Châu Ngọc Phúc,

Chủ tịch UBND

0235.3871.582

0905.671.554

phucn@quangnam.gov.vn

8

UBND xã Tam Mỹ Tây

Phan Đình Dung, 

Chủ tịch UBND

0235.3903.904

0985534644

dungpd@quangnam.gov.vn

9

UBND xã Tam Hiệp

Trần Thị Thanh Mỹ,

Chủ tịch UBND

02356546169

0383467567

myttt@quangnam.gov.vn

10

UBND xã Tam Trà

Nguyễn Thanh Bình,

 Chủ tịch UBND

0235.3871.034

0385.955.080

binhnt@quangnam.gov.vn

11

UBND xã Tam Anh Nam

Trần Văn Trường, 

Chủ tịch UBND

0235.3592.070

0973551072

truongtv@quangnam.gov.vn

12

UBND xã Tam Anh Bắc

Nguyễn Văn Lý, 

Chủ tịch UBND

0235.3592.358

0914.782.167

lynv@quangnam.gov.vn

13

UBND xã Tam Xuân I

Nguyễn Anh Quân,

Chủ tịch UBND

0235.3601.123

0914.054.221

quanna@quangnam.gov.vn

14

UBND xã Tam Xuân II

Trần Thanh Xuân, 

Chủ tịch UBND

0235.3891.252

0338505808

xuantt@quangnam.gov.vn

15

UBND xã Tam Hòa

Trương Công Bình,

 Chủ tịch UBND

0914470252

binhtc@quangnam.gov.vn

16

UBND xã Tam Tiến

Nguyễn Xuân Luận,

 Chủ tịch UBND

0987046428

luannx@quangnam.gov.vn

17

UBND xã Tam Thạnh

Vũ Hồng Phong,

 Chủ tịch UBND

0235.3544.210

0905.168.498

vuhp@quangnam.gov.vn

18

UBND xã Tam Sơn

Trần Công Hiệu, 

Chủ tịch UBND

02353901333

0905559273

hieutc@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan