Huyện Núi Thành đầu tư các điểm du lịch trong phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

.

          Nằm trong kế hoạch phát triển du lịch kết hợp với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Núi Thành dự kiến đầu tư, xây dựng 12 điểm du lịch nông thôn gồm: Du lịch xã đảo Tam Hải, Du lịch bãi Rạng (xã Tam Quang), khu di tích Chiến thắng Núi Thành (xã Tam Quang), bãi tắm Tam Tiến, Hố Giang Thơm (xã Tam Mỹ Tây), suối Nà Nghệ (xã Tam Sơn), rừng dừa nước Tịch Tây (xã Tam Nghĩa), Thác Diết, Thác Bà, Thác Xeng Ông, Thác Ba Tầng, Thác Lỡm ngỡm.

          Dự kiến kinh phí cho kế hoạch phát triển du lịch nông thông trong xây dựng nông thôn mới là hơn 141 tỷ đồng.

         

         

         

Tin liên quan