Tăng cường cài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam

Smart Quang Nam là ứng dụng trên thiết bị di dộng dành cho người dân và doanh nghiệp của tỉnh Quảng Nam, kết nối người dân và doanh nghiệp với chính quyền.

        Smart Quang Nam tích hợp các tiện ích cho cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp cũng như tiếp nhận phản hồi của chính quyền trên môi trường số.

  “Smart Quang Nam” cung cấp các tiện ích số dành cho người dân Quảng Nam như: thông báo của chính quyền các cấp; dịch vụ công; tra cứu, thanh toán dịch vụ thiết yếu điện, nước, viễn thông; điểm tin nông nghiệp; thông tin về các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch; phản ánh hiện trường để ghi nhận các phản ánh của người dân về các bất cập trong cuộc sống thường nhật gửi đến chính quyền xử lý…

 SmartGov Quảng Nam nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành thông qua các thiết bị di động giúp cung cấp thông tin, công cụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh, từ đó nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và kết nối với người dân, doanh nghiệp

Thông tin được cung cấp trên ứng dụng “Smart Quang Nam” là thông tin chính thống được cung cấp từ UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành của tỉnh. Các thông tin phản ánh hiện trường về vấn đề bất cập trong đời sống, an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn thực phẩm sẽ được các cấp chính quyền tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Để tăng cường cung cấp thông tin, các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp qua ứng dụng Smart Quảng Nam và phục vụ công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức qua ứng dụng SmartGov Quảng Nam trên điện thoại thông minh, UBND huyện yêu cầu cán bộ, án bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương cài đặt ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam trên điện thoại thông minh để khai thác, sử dụng các chức năng của ứng dụng. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cơ sở, tổ công nghệ số cộng động trên địa bàn thông báo cho người dân biết và hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng để tiếp nhận các thông tin, thông báo và sử dụng các dịch vụ công của chính quyền trên ứng dụng Smart Quảng Nam.

Để cài đặt ứng dụng: trên AppStore - đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS hoặc trên CHPlay - đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android nhập tìm kiếm cụm từ "Smart Quang Nam" và "SmartGov Quang Nam" để thực hiện cài đặt.

Bên cạnh đó, cần rà soát các nội dung thông tin hiện đang cung cấp trên ứng dụng Smart Quảng Nam để góp ý, đề xuất bổ sung các thông tin, dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị để phục vụ người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Smart Quảng Nam, SmartGov Quảng Nam.

 

Tin liên quan