3 Xã miền núi huyện Núi Thành được khen thưởng vi có thành tích trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

.

Ngày 16/8/2022, UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi cho các xã đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2021 với tổng số tiền: 2.500.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng), từ nguồn thu Xổ sổ kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công năm 2022 (dự nguồn phân bổ sau thực hiện Chương trìnhMTQG xây dựng nông thôn mới). Theo đó, huyện Núi Thành có các xã được khen thưởng, đó là: Xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành (xã xếp thứ nhất): 500.000.000 đồng; Xã Tam Trà, huyện Núi Thành (xã xếp thứ hai): 400.000.000 đồng; Xã Tam Sơn, huyện Núi Thành (xã xếp thứ ba): 300.000.000  đồng.

                                                                

Tin liên quan